English français Deutsch Nederlands español italiano ελληνικά Русский македонски български

JMB Medical   JMB Travel  

бариатрија-хирургија

Бариатрија хирургија

JMB Medical Travel нуди абдоминална хирургија, бариатрија хирургија.

Цената за абдоминална хирургија, бариатрија хирургија започнува од €2500.

За повеќе информации во врска со бариатрија хирургија, ве молиме пратете е-маил на Марија во JMB Medical Travel: mariya@jmb-medical.travel

Тагови: бариатрија хирургија, абдоминална хирургија, хирургија за губење на тежината, Европа, Франција, Германија, Бугарија, Турција, евтин,