English français Deutsch Nederlands español italiano ελληνικά Русский македонски български

JMB Medical   JMB Travel  

зголемување-градите

Зголемување на градите

Цената на зголемување на градите поаѓа од €2200 со градите имплант.

За повеќе информации за зголемување на градите, ве молиме пратете е-маил на Марија во JMB Medical Travel: mariya@jmb-medical.travel

Тагови: зголемување на градите, градите имплант, Бугарија, Турција, евтин,