English français Deutsch Nederlands español italiano ελληνικά Русский македонски български

JMB Medical   JMB Travel  

ин-витро

Ин витро

Ние се подготвуваме содржина за оваа страница


Цената на ин-витро оплодување поаѓа од €1800.

За повеќе информации за ин-витро оплодување, ве молиме пратете е-маил на Марија во JMB Medical Travel: mariya@jmb-medical.travel

Тагови: ин-витро оплодување, Бугарија, Турција, евтин,