English français Deutsch Nederlands español italiano ελληνικά Русский македонски български

JMB Medical   JMB Travel  

контакт

Контакт со нас

JMB Medical Travel е специјалист за медицински туризам.

Ние сме семеен бизнис. Ние се грижиме за нашите гости. JMB Medical Travel нуди лични услуги.

За повеќе информации за лекување во странство, ве молиме пратете е-маил на Марија во JMB Travel:

mariya@jmb-medical.travel

Viber: +359 87 698 44 00
Phone: +359 88 49 79 682

Skype