English français Deutsch Nederlands español italiano ελληνικά Русский македонски български

JMB Medical   JMB Travel  

рак-дојка

Рак на дојка

Третман за рак на дојка без време на чекање во Бугарија, Турција, Израел, Франција и Германија.

Како да се однесуваме кон вас на рак на дојка?

 • Хирургия
 • Радиотерапија
 • Хемотерапија
 • Имунотерапија
 • Брахитерапија
 • Хормонска терапија

Нема време за чекање.

Каде можам да најдам на третман за рак на дојка?

Лекување на ракот на дојката е на располагање во:

 • Бугарија
 • Турција
 • Израел
 • Германија
 • Франција

Информации и пребарувања:

За повеќе информации во врска со третман на рак на дојка, ве молиме пратете е-маил на Марија во JMB Travel:

mariya@jmb-medical.travel

Тагови: рак на дојка, третман, скрининг, Германија, Франција, Турција, Бугарија, Израел,