English français Deutsch Nederlands español italiano ελληνικά Русский македонски български

JMB Medical   JMB Travel  

рефракциона-хирургија

Рефракциона хирургија

Цената на рефракциона хирургија поаѓа од €450.

За повеќе информации за рефракциона хирургија, ве молиме пратете е-маил на Марија во JMB Medical Travel: mariya@jmb-medical.travel

Тагови: рефракциона хирургија, lasik, Бугарија, Турција, евтин,