English français Deutsch Nederlands español italiano ελληνικά Русский македонски български

JMB Medical   JMB Travel  

oртопедска-хиругија

Ортопедска хиругија

Ортопедска хиругија во Франција, Германија , Израел , Бугарија и Турција.

JMB Medical Travel нуди ортопедска хиругија.

  • Колено замена
  • Замена на колк
  • Спорт повреди: менискусот, тендинитис, епикондилитис,

Каде можам да најдам ортопедска хиругија?

  • Бугарија: Софија,
  • Турција: Истанбул,
  • Израел
  • Германија
  • Франција

Информации и пребарувања:

За повеќе информации во врска со ортопедска хиругија, ве молиме пратете е-маил на Марија во JMB Travel:

Тагови: ортопедска хиругија, Спорт повреди, замена на колк, Колено замена, менискусот, Европа, Франција, Германија, Бугарија, Турција, евтин,